Què fem?

Acompanyem cooperativament els projectes de la

Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua

COL·LABOREM en PROJECTES i ACTIVITATS
de la Fundación Vínculos Estelí

Disseny
Planificació
Realització
Seguiment
Reflexió i debat
Avaluació
Recerca
Formació

Treball compartit

CERQUEM i GESTIONEM RECURSOS

Col·laboracions personals o institucionals
Jocs i joguines
Àlbums il·lustrats i altres llibres
Altres materials educatius

Ajuts econòmics
Convenis

FIRES DE JOC

ELABORACIÓ DE JOGUINES

Jocs i joguines elaborats a Catalunya  –o la fitxa de producció sobre com “fabricar-los”– viatgen a Nicaragua a formar part del Centre de Recursos Educatius de la Fundación Vínculos Estelí.
Juntament amb jocs i joguines que el propi equip nicaragüenc elabora i aquells que reben com a donacions, s’utilitzen en el projecte ¡Vení! Juguemos que es desenvolupa a diversos contextos: barris, poblacions, institucions culturals, socials o educatives.

CONTES VIATGERS

Fem arribar contes de Nicaragua a mans d’infants i famílies de Catalunya i contes de Catalunya al Centre de Recursos Educatius de la Fundación Vínculos Estelí, des del qual arriben a infants i famílies de Nicaragua per mitjà del projecte ¡Vení! Contame.

Un mitjà per fomentar l’estima per a la cultura d’altri a través de l’intercanvi i coneixement mutus.

Infant de Catalunya mirant conte il·lustrat procedent de Nicaragua

Família de Nicaragua llegint llibres arribats des de Catalunya

MITJANÇANT CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB ESCOLES D’IL·LUSTRACIÓ

Projecte Un Libro, un tesoro

En la mesura que gran part dels llibres publicats s’inspirin en fets, històries, llegendes, situacions, llocs, personatges, vida quotidiana, produccions literàries o artístiques d’origen o creació de Nicaragua, no només es facilitarà la identificació cultural contribuint al coneixement i valoració de la pròpia cultura i identitat, sinó que també es donarà visibilitat a la cultura de Nicaragua en altres llocs del planeta.

Tot donant a conèixer i difonent la tasca de la
Fundación Vínculos Estelí,
volem contribuir a fomentar pràctiques
EQUITATIVES en les RELACIONS ENTRE POBLES

INSTITUCIONS i ENTITATS COL·LABORADORES o PARTICIPANTS EN ALGUN/S PROJECTE/S

Quan compreu un producte heu de tenir en compte que –en aquest moment– els serveis de correus presenten restriccions o retards en els enviaments de paquets a determinats països. Si això passés amb la vostra comanda, us ho notificarem i intentarem trobar la millor sol·lució.

X