Condicions generals de venda

L’Associació Som Vínculos Estelí us informa de les característiques, funcionament i regulacions del procés de venda en línia en aquest web: somvinculos.org/

Els processos de venda d’aquest web es regulen per la Llei (espanyola) 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). L’Associació Som Vinculos Estelí es compromet a respectar els drets de les persones compradores.

Per esdevenir persona compradora dels productes que ofereix aquest web has de reunir les condicions següents:

 • Ser major d’edat i tenir capacitat legal per subscriure contractes vinculants.
 • Acceptar les condicions de venda estipulades en aquest contracte.

En visitar aquest lloc web i comprar algun dels productes, accepteu els termes i condicions que segueixen, com també les expressades a la nostra Política de Privadesa.

Identificació de la part venedora

 • Associació Som Vínculos Estelí
 • Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 51917
 • NIF: G66080151
 • Domicili fiscal a la ciutat de Barcelona, Catalunya.
 • Núm. d’operador intracomunitari: ESG66080151
 • web: https://somvinculos.org
 • Adreça de correu electrònic som@vinculosesteli.org

Productes en venda

En l’actualitat tenim en venda dos títols de la col·lecció Un libro, un tesoro. Cadascun d’ells en versió castellana (espanyol nicaragüenc) i en versió catalana.

Un libro, un tesoro és un projecte –en cooperació amb la Fundación Vínculos Estelí– que es proposa publicar i posar a mans de la infància i el jovent de Nicaragua i de les seves famílies llibres il·lustrats de qualitat. Que resultin suggerents, interessants, motivadors. De manera que proporcionin una relació de plaer amb la lectura i amb els llibres que comporti un interès per continuar gaudint de la lectura de forma convençuda, entusiasta i sostinguda.

En la mesura que gran part dels llibres publicats s’inspirin en fets, històries, llegendes, situacions, llocs, personatges, vida quotidiana, produccions literàries o artístiques d’origen o creació de Nicaragua, no només es facilitarà la identificació cultural contribuint al coneixement i valoració de la pròpia cultura i identitat, sinó que també es donarà visibilitat a la cultura de Nicaragua en altres llocs del planeta.

En cooperació amb la Fundación Vínculos Estelí, l’Associació Som Vínculos Estelí tenim el propòsit de –en un futur no gaire llunyà– produir i vendre jocs i joguines i altre material educatiu.

Preus

Els preus de compra són els mateixos arreu del món i seran els vigents en el moment en què es realitzi la comanda.

Els preus estan expressats en euros (€). Inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) aplicable a Espanya que correspongui a cada tipus de producte i a cada moment.

No s’aplicarà IVA quan la compra s’efectuï des de comunitats que en gaudeixen d’exempció. De manera que el preu final en aquest cassos serà menor al que figura a la botiga web. Els ciutadans i empreses d’aquestes comunitats es fan responsables de satisfer a la seva comunitat els impostos que els corresponguin.

Cal tenir en compte, també, que –segons la legislació actual de l’Impost sobre el Valor Afegit– l’operació pot estar exempta d’IVA depenent del país des d’on es faci la compra o segons si la condició de qui compra és una empresa, un/a professional o una persona particular. El preu final resultant també serà llavors diferent del que s’indica a la botiga web. Els ciutadans i empreses d’aquestes països es fan responsables de satisfer al país corresponent els impostos que els afectin.

En tot moment, l’Associació Som Vínculos Estelí informarà en el web sobre les variacions de preu que es produeixin o sobre si hi ha algun producte en promoció o oferta. També si s’estableix algun cupó de descompte temporal o per a una zona geogràfica específica.

Destí dels beneficis de les vendes

Un cop cobertes totes les  despeses de producció dels articles, els beneficis íntegres de les vendes es destinen a projectes de la Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua.

Els beneficis de la venda de llibres es destinen a projectes relacionats amb la lectura. En cas que en el futur es comercialitzessin altres productes –posem per cas, joguines o altres materials educatius– els beneficis respectius es destinarien als projectes corresponents a àmbits lúdics, d’expressió plàstica, musical o corporal o d’aprenentatge constructiu significatiu i funcional en diverses àrees del saber.

Pagament

S’accepten dos procediments de pagament

 • targeta de dèbit o de crèdit, mitjantjant la passarel·la Stripe.
 • passarel·la PayPal.

Per a la vostra seguretat, Som Vínculos Estelí ha confiat el sistema de pagament a les dues passarel·les de pagament esmentades. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, seguidament, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Suposant que la passarel·la de pagament no accepti la targeta o sistema de pagament emprat, la comada serà considerada nul·la.

Som Vínculos Estelí no coneix, ni registra, les vostres dades bancàries. Ni durant en procés de pagament ni en qualsevol altre moment. Són les passarel·les i les entitats bancàries associades qui es fan càrrec de tot el procés.

Un cop efectuat el pagament, s’enviarà la confirmació de compra a l’adreça de correu electrònic que hagueu indicat. Aquest correu de confirmació serveix de justificant de l’operació efectuada, però a dreta llei no n’és una factura.

Vosaltres us comprometeu a proporcionar les vostres dades de forma completa i exacta. Només així podrem executar la transacció de forma àgil i efectiva. Així mateix, us responsabilitzeu de comunicar-nos l’actualització de les  vostres dades sempre que se’n produeixi alguna modificació.

Enviament i lliurament

Tant aviat com Som Vínculos Estelí rebi el pagament, començarà el procés d’enviament que es farà per correu postal.

Una vegada hagueu confirmat la comanda, ja no serà possible canviar la direcció d’entrega.

Quan el procés d’enviament s’iniciï, us enviarem un correu electrònic notificant-vos-ho.

El lliurament serà fet pels serveis de Correus d’acord amb els criteris que tinguin establerts a la vostra població.

En cas que el contingut del paquet us arribi deteriorat, feu-nos-ho saber per correu electrònic a som@vinculosesteli.org immediatament o en el termini màxim de 24 hores després d’haver-lo rebut. Només així podrem indagar què ha succeït i iniciar el procés de resolució de l’incident. Resultarà útil que en el correu electrònic hi adjunteu una fotografia que mostri quin ha estat el desperfecte succeït.

Heu de tenir en compte que, conjunturalment, –des de març de 2020, amb motiu de la pandèmia COVID– els serveis de correus presenten restriccions o retards en els enviaments de paquets a determinats països. Si això passés amb la vostra comanda, us ho notificarem i intentarem trobar la millor sol·lució.

Costos de l'enviament

Els nostres productes poden ser comprats des d’arreu del món. Això fa que haguem de diferenciar costos d’enviament segons l’àrea geogràfica on hagi d’arribar la vostra comanda.

La decisió sobre tarifes a aplicar d’acord amb l’àrea geogràfica on ha d’arribar la vostra comanda s’ha fet tenint en compte els costos d’enviament que ens aplica correus segons quin sigui el pes de l’enviament.

Catalunya i Espanya exceptuant Canàries, Ceuta i Melilla
Enviament GRATUÏT
Pes en Kg

de 0 a 0.999 Kg

de 1 a 1.499 Kg

de 1.500 a 1.999 Kg

més de 2 Kg

Canàries, Ceuta i Melilla

4 €

5 €

6 €

Enviament GRATUÏT
Europa i Groenlàndia

8 €

12 €

14 €

Enviament GRATUÏT
Països no europeus

12 €

18 €

20 €

Enviament GRATUÏT

Heu de tenir en compte que els costos d’enviament inclouen també l’embalatge del producte.

Les persones residents a Nicaragua poden triar l’opció d’anar a recollir la seva compra a la Casa Vínculos, del Almacén Sony 1 cuadra y 1/2 al Oeste, Estelí (Nicaragua). En aquest cas, òbviament, l’enviament serà gratuït. Cal remarcar, però, que en aquest moment –febrer del 2021–, a la Casa Vínculos només hi ha disponibles exemplars del llibre Yasica y Yaguare, los orígenes de la ciudad de Matagalpa.

El llibre Nicaragua, vos sos hi arribarà tan aviat com s’aixequin les restriccions per fer enviaments a Nicaragua motivades per la pandèmia COVID. Quan Nicaragua, vos sos hagi arribat a la Casa Vínculos, us ho farem saber.

Factura de compra

Si necessiteu factura de la compra, feu-nos arribar les vostres dades fiscals per correu electrònic a som@vinculosesteli.org

Us enviarem la factura en format PDF a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu.

Anul·lació de comandes

Si desitgeu anul·lar una comanda heu de tenir en compte que, per a què l’anul·lació no representi cap cost per vosaltres, heu de fer-ho abans que s’hagi iniciat el procés d’enviament.

En cas que la vostra sol·licitud d’anul·lació d’una comanda ens arribi una vegada s’han iniciat els tràmits d’enviament, es realitzarà el reintegrament de l’import de la compra tot retenint l’import corresponent a les despeses que s’hagin produït com a conseqüència de l’embalatge, l’enviament i la devolució.

Devolucions/desistiment

Si quan rebeu la vostra comanda decidiu retornar un, o més articles, disposeu d’un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució.

Si voleu exercir aquest dret, facilitareu l’agilitat del procés si ens envieu un correu electrònic a som@vinculosesteli.org indicant les dades següents:

 • Quin és el producte que voleu retornar
 • Data d’adquisició
 • Correu electrònic de la persona que va fer la comanda
 • Adreça postal
 • Motiu de la sol·licitud

Qui s’haurà de fer càrrec dels costos de la devolució dependrà dels motius que hagin generat la voluntat de devolució.

 1. Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé –és a dir, podeu demostrar que el producte és defectuós o no és el que havíeu demanat–, Som Vínculos Estelí reintegrarà el cost de l’article/s retornat/s i es farà càrrec de les despeses de devolució.
 2. Si el motiu és que el producte no us agrada, Som Vínculos Estelí retornarà el cost del producte sempre i quan l’article estigui en bones condicions quan ens arribi de retorn. Les despeses de devolució, però, aniran a càrrec vostre.

En qualsevol dels dos cassos el/s producte/s s’han de retornar dins el termini establert: 14 dies naturals a partir de la recepció del producte.

Cupons de descompte

En cas que Som Vínculos ofereixi cupons descompte fixeu-vos en el seu període de validesa que us serà indicada a la comunicació d’assignació del cupó. Cada val de descompte només aplica un sol cop.

L’aplicació d’un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínim.

En els països que cal pagar despeses d’enviament, la regla de comanda mínima s’aplica abans del descompte del cupó.

En qualsevol cas, els cupons sempre han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament.

Som Vínculos Estelí es reserva el dret de cancel·lar els cupons de descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de cupons.

Contacte

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la compra dels nostres productes, poseu-vos en contacte en aquesta adreça de correu electrònic som@vinculosesteli.org 

Canvis en les especificacions del contracte

L’Associació Som Vínculos Estelí es reserva el dret a modificar les especificacions d’aquest contracte pels motius següents:

 • Variació o ampliació de productes.
 • Modificacions de preus per part del Servei de Correus o d’altres elements de la logística de l’enviament.
 • Conveniència de modificar els procediments de lliurament o els criteris de tarifes de transport.
 • Necessitat d’adaptar el contracte a novetats legislatives.

Quan es produeixi algun d’aquests canvis serà notificat al web.

Redactat el 28 de gener de 2021.

Quan compreu un producte heu de tenir en compte que –en aquest moment– els serveis de correus presenten restriccions o retards en els enviaments de paquets a determinats països. Si això passés amb la vostra comanda, us ho notificarem i intentarem trobar la millor sol·lució.

X